Publicació del nou programa d’ajuda de transmissions (models 600 i 620)