Entra en vigor el Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics